Ohjeita ja tietoja


Kanteletietokanta on kartoitus- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on dokumentoida mm. valokuvaamalla ja mittaamalla kaikki museoiden ja yksityiskokoelmien historialliset kanteleet sekä hankkia soittimista muu saatavissa oleva tieto. Nämä tiedot julkaistaan avoimena tietokantana internetissä kaikkien halukkaiden saataville. Työn tulokset ovat välittömästi tutkijoiden, soitinrakentajien, soittajien, soitonopettajien ja asianharrastajien käytössä kotimaassa ja ulkomailla.

Tietojen hankkiminen sadoista kotiseutumuseoista ja yksityiskokoelmista on suuri haaste. Ammattitutkijoiden avuksi haemmekin tällä julistuksella kymmeniä tai satoja talkoolaisia, jotka ryhtyvät paikallisiksi tiedonantajiksi.

IlmiannanaapurisikanteleToivomme, että juuri sinä tulet mukaan toteuttamaan tärkeää hanketta! Toivomme, että käyt oman alueesi museoissa ja yksityisissä kodeissa, joissa tiedät kanteleita olevan. Ilmoita nämä tiedot kuvien kera hankkeemme tietokantaan joko netin välityksellä tai postitse.

Hankkeen työryhmän jäsenet käyvät isoimmissa valtakunnallisissa tai alueellisissa museoissamme. Talkoolaisilta toivomme käyntejä erityisesti paikallismuseoissa ja yksityisessä kodeissa. On mahdollista, että hyödynnät myös paikallislehtiä pienellä ennakkotiedustelulla!

Kerää siis tiedot, valokuvaa ja mittaa seuraavilla sivuilla annetuin ohjein ja lähetä materiaali mieluiten netissä, mutta myös postitse välitetty tieto on mahdollinen.

Tutkimus- ja kartoitushankkeen toteuttavat suomalaisten kanteletutkijoiden ja -taiteilijoiden parhaat kyvyt. Hanketta johtaa dosentti, FT Hannu Saha ja jäseninä ovat Suomen kantelemuseon johtaja Kari Dahlblom, Kanteleliiton hallituksen puheenjohtaja Susanna Heinonen, kanteletaiteilija ja -tutkija, MuT Arja Kastinen, professori, FT Heikki Laitinen, soitinrakentajamestari, MuT Rauno Nieminen, kanteletaiteilija ja -tutkija, MuT Timo Väänänen sekä Kanteleliiton toiminnanjohtaja, musiikkipedagogi (AMK) Anna Wegelius. Auta meitä, tule mukaan talkoisiin!

Kuvaaminen

Kanteleesta otetaan kolme kuvaa vaaleaa taustaa, esimerkiksi lakanaa vasten vasemmalla olevien esimerkkien mukaan.

  1. Kantele on pöydällä tai muulla tasolla pohja alaspäin. Kuva otetaan yläviistosta lyhyen sivun puolelta.
  2. Kantele on pöydällä tai muulla tasolla pohja alaspäin. Kuva otetaan yläviistosta pitkän sivun puolelta.
  3. Kantele on pöydällä tai muulla tasolla pohja ylöspäin. Kuva otetaan yläviistosta lyhyen sivun puolelta.
Kanteleen kuvaaminen, pienkantele

Kanteleen kuvaaminen, pienkantele

Kanteleen kuvaaminen, suurkantele

Kanteleen kuvaaminen, suurkantele

Huom! Vaikka esimerkkikuvat ovat ohjeistuksen selkeyden vuoksi studiolaatuisia, tietokantaan lähetettävien kuvien ei tarvitse olla. Millä tahansa kamerakännykällä tai vastaavalla laitteella otetut kuvat kelpaavat tietokantaan, jos kuvat on otettu ohjeiden mukaan ja olennaisista yksityiskohdista saa selvää.

Mittaaminen

Kanteleesta otetaan kolme mittaa vasemmalla olevien esimerkkien mukaan.

  1. Pituus. Kanteleen suurin pituus mitattuna kuvan osoittamalla tavalla kanteleen pitkältä sivulta.
  2. Leveys. Kanteleen suurin leveys mitattuna suorassa kulmassa pitkään sivuun nähden.
  3. Korkeus. Mitataan pöydän pinnasta korkeimpaan puuosaan saakka. Viritystappeja ei oteta huomioon. Korkein kohta löytyy yleensä viritystappipenkin tai kielipenkin kohdalta tai pienkanteleissa perä- tai viritystappipuolen läheltä.
Kanteleen mittaaminen, pienkantale

Kanteleen mittaaminen, pienkantale

Kanteleen mittaaminen, suurkantele

Kanteleen mittaaminen, suurkantele

Muut tiedot

Lisäksi haluamme kustakin kanteleesta kaiken mahdollisen rakenne- ja käyttöhistoriatiedon.

Mistä kantele on kotoisin? Mikä on sen kielimäärä ja mitat? Rakennustiedoista kaipaamme – mikäli tiedot ovat olemassa – rakentajan nimen, rakennusvuoden, paikkakunnan missä soitin tehtiin sekä – mikäli mahdollista – tiedot rakennusmateriaaleista. Lisäksi kaipaamme tietoa rakenteen erityispiirteistä (esimerkiksi koristekaiverruksista, ääniaukon koristekuvioinnista, soittimen korjauksista eri aikoina…).

Lisäksi kaivataan tietoja – mikäli niitä on saatavissa – kanteleen omistajista, soittajista, käyttöyhteyksistä ja soitetusta ohjelmistosta.

Suomen kansallissoitin kantele on sekä historiallisen taustansa että nykyisen monimuotoisuutensa takia yksi ainutlaatuisimmista soittimista maailmassa. Erilaisia kanteleen kielimääriä, rakennustapoja, soittotapoja ja musiikkeja on viime vuosikymmeninä löydetty historiasta ja elvytetty, toisaalta keksitty uusia itse. Elinvoimaisen kanteleen tueksi tarvitaan entistä enemmän tietoa museoiden ja yksityisten kokoelmien historiallisista kanteleista.

Suomen kanteleet -hankkeessa kanteleet jaetaan kahteen ryhmään:

  1. historialliset kanteleet eli soittimet, jotka on tehty ennen vuotta 1970 ja
  2. nykyajan kanteleet, jotka on tehty vuoden 1970 jälkeen.

Ensisijaisesti haemme tietoa historiallisista kanteleista, mutta voit välittää meille tiedot myös uudemmista.

Kanteletietokannan tekninen toteutus tulee mahdollistamaan sen, että kunkin kanteleen perustietojen, mittojen ja valokuvien yhteyteen voidaan lisätä esimerkiksi tutkimusta ja äänitteitä. Niiden aika tulee kuitenkin myöhemmin.

Tarkoitus on, että tietokannan avulla voivat tutkijat ja harrastajat tehdä tilastollisia ja muita yhteenvetoja kaikista kanteletiedoista. Tietokannan avulla voidaan tutkia myös historiallisten kanteleiden kehityskulkuja.

Osallistuminen talkoisiin on helppoa. Kartoita lähiseutusi kanteleet ystäviesi tai paikallislehtien tuella. Sen jälkeen valokuvaa ja mittaa soittimet edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lopuksi täytä kunkin soittimen tietokaavake “Lisää soitin” -sivulla. Voit osallistua myös postitse osoitteella Kanteleliitto, Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki.

Sivuston toiminnasta voi lähettää sähköpostia osoitteeseen kanneltaja[a)me.com.

Tervetuloa mukaan tekemään kantelehistoriaa!